Պատվիրե՛ք առաքում
(095) 15 - 16 - 15
Միշտ զեղչեր և մեծ տեսականի
ԱՆՎՃԱՐ առաքում Երևանում
Օնլայն գնումներ ցածր գներով

Առաքման պայմաններ


1. Պատվիրած ապրանքն առաքվում է գնման պահից հետո 24 աշխատանքային ժամվա  ընթացքում:


2. Պատվերը կատարելիս Հաճախորդը պարտավոր է ունենալ բավարար միջոցներ նշված Պատվերը գնելու համար։


3. «Բումբուս»-ն իրավունք ունի այն ժամանակահատվածում, երբ պատվերների ընդհանուր ծավալը մեծանում է (տոնական օրեր, զեղչային ծրագրեր կամ միջոցառումներ և այլն) հետաձգել պատվերների առաքման ժամկետները, ինչպես նաև կասեցնել որոշակի Ծառայությունների մատուցումը:


4. Պատվիրված ապրանքի և առաքման վճարը ծառայություն ստացողից գանձվում է Պատվերների ընդունման ժամանակ, կանխիկ եղանակով և միայն ՀՀ դրամով:


5. Պատվերը տեղ է հասցվում կայքում նշված հասցեով և հանձնվում է Պատվերը ստացողին կամ նրա կողմից լիազորված անձին` ստորագրությամբ: Պատվերը ստացող անձը հաստատում է ստացումը և ուղեկցող փաստաթղթի վրա նշում`


- անունը և ազգանունը,


- ստորագրությունը,


- Պատվերի հանձնման օրը և ժամը:


6. Պատվիրողի կողմից ապրանքն ընդունելու դեպքում, պատվիրատուն իրավունք ունի այն ետ վերադարձնել 14 օրվա ընթացքում, եթե ապրանքը չի վնասվել ու պահպանվել է ապրանքի ՀԴՄ կտրոնը, փաթեթավորման և ապրանքի նախնական տեսքը։


7. Հաճախորդի կողմից վերը նշված ձևաչափով ընդունած ապրանքը վերադարձնելու դեպքում, եթե առաքման համար վճարում է կատարվել, առաքման համար վճարված գումարը ետ չի վերադարձվում։ Հաճախորդը ստանում է միայն գնված ապրանքի գումարն առանց առաքման վճարի։


8. Գնված ապրանքը սահմանված ժամկետում վերադարձնելու կամ փոխարինելու նպատակով վաճառողի գտնվելու վայր հասցնելու հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի հաշվին: Եթե սպառողի` վաճառողին դիմելու օրը վաճառողը համանման ապրանք չունի, ապա սպառողն իրավունք ունի պահանջել հետ վերադարձնելու նշված ապրանքի համար վճարված գումարը կամ, եթե ցանկանում է փոխարինել այն համանման ապրանքով` վաճառքում այդպիսի ապրանքի ստացման դեպքում, ապա վաճառողը պարտավոր է ապրանքի փոխարինումը պահանջող սպառողին հայտնել վաճառքում այդ ապրանքի ստացման մասին:


9. Սպառողը, ում ներկայացվել է ոչ պատշաճ որակի ապրանք, եթե դրա թերությունների մասին վաճառողը նախապայման չի սահմանել, իր ընտրությամբ իրավունք ունի պահանջել անորակ ապրանքը փոխարինելու պատշաճ որակի ապրանքով, անհապաղ և անհատույց վերացնելու ապրանքի թերությունները:


10. Այն դեպքում, եթե Պատվերը  առաքման պահին չի ընդունվում հասցեատիրոջ կողմից, առաքիչն այդ ապրանքը ետ է վերադարձնում, առանց պատվիրատուից գումար գանձելու։


11. Կայքով գնելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կատարվում է կայքի «Ապրանքների վերադարձ» բաժնի կամ հեռախոսազանգի միջոցով։


12. Երևան քաղաքի ամբողջ տարածքում 20.000 դրամից ավելի գնումներ կատարելու դեպքում առաքումն անվճար է, իսկ մինչև 20.000 դրամի դեպքում հաճախորդից գանձվում է 1500 դրամ:


13.  Երևանից դուրս առաքումն իրականացվում է լրացուցիչ վճարով՝ մինչև 10.000 ՀՀ դրամով, կախված առաքման վայրից, և Երևանից մինչև 80 կմ․ հեռավորությամբ գտնվող տարածքներում:


14. Առաքման բաժնում Ամրագրել և վերցնել խանութից տարբերակը նշելու դեպքում , եթե տվյալ ապրանքի համար վճարում չի կատարվել, պատվիրված ապրանքը պահվում է մինչև 24 ժամ։


15.  Պատվիրված ապրանքը վաճառասրահից մինչև 24 ժամում չվերցնելու դեպքում, եթե նախնական վճարում չի կատարվել, կրկին դրվում է վաճառքի։